Indstilling af ploven

Indstilling af ploven

Individuel justering af ploven hos landmanden eller maskinstationen

Der er store besparelser at hente ved korrekt plovjustering:

 • Spar op til 25 % på brændstofforbruget
 • Sliddelene holder længere, fordi de slides mere ens
 • Bedre jordpakning – betyder mindre brændstofforbrug på den efterfølgende kultivering/såning
 • Bedre dækning af plantemateriale/spildkorn og dermed mindre kemiforbrug
 • En jævn pløjning giver mindre behov for efterfølgende kultivering/udjævning
 • Større tilfredshed hos traktorføreren

Vi tilbyder:

 • Justering, fejlfinding og opstart af nye og brugte plove og såsæt, individuelt hos landmanden.
 • Plovjusteringskurser i samarbejde med f.eks. landboforeninger og Landboungdom.
 • Underviser på landbrugsskoler og lignende om pløjning og plovjustering.
 • Plovjusteringskurser hos firmaer såsom importører, fabrikker, forhandler mm.
 • Dæktryks service – korrekt dæktryk.
 • Investeringsplanlægning af maskinparken.
 • Bestyrelses arbejde, gårdråd eller lignende – få en kritisk og initiativrigt medlem i bestyrelsen.