Indstilling af ploven

Indstilling af ploven

Individuel justering af ploven hos landmanden eller maskinstationen

 

  • Justering, fejlfinding og opstart af nye og brugte plove og såsæt, individuelt hos landmanden.
  • Plovjusteringskurser i samarbejde med f.eks. landboforeninger og Landboungdom.
  • Underviser på landbrugsskoler og lignende om pløjning og plovjustering.
  • Plovjusteringskurser hos firmaer såsom importører, fabrikker, forhandler mm.
  • Dæktryks service – korrekt dæktryk.
  • Investeringsplanlægning af maskinparken.
  • Bestyrelses arbejde, gårdråd eller lignende – få en kritisk og initiativrigt medlem i bestyrelsen.