Referencer

Ukraine

I sommeren 2019 var både Andreas og Jens i Ukraine hos et stort landbrug ved navn Continental Farms, hvor man driver 195.000 hektar. Til afgrøderne Kartofler, Soja, Majs og Roer pløjes der, hvilket udgør cirka 65.000 hektar.
De pløjer således med 15 plove fra august til jul med 2 mand på hvert køretøj, så plovene holdes i gang døgnet rundt. Alt service af både plov og traktor fra skift af sliddele til skift af olie på traktoren foregår i marken pga. de store afstande mellem mark og gård.
Undervejs på turen blev Jens interviewet af en tv-station, hvilket der blev en lille video ud af, som kan ses nedenfor. Derudover fik vi efterfølgende tilsendt en flot opsummering af besøget og udbyttet af besøget fra virksomhedens danske optimerings-chef, der også kan læses nedenfor.

 

Besoeg af Ploejeksperten

 

Sammendrag af Plovekspertens besøg i 2018

 

Bornholm

Ploveksperten afholder også kurser med forskellige landbrugsorganisationer, her var Jens forbi Bornholm.